Poesi

För liten.

På tok för liten!

Men inte så liten,

att Du inte

ser mig.Poesi - en samling dikter

Inte sällan upplever förkunnaren sina ord för fattiga. Hur ska man kunna tala om Guds kärlek. Ibland har jag försökt ta poesins språk och diktens form till hjälp i min förkunnelse. Här följer några tafatt försök . 


 

Allt kan inte sägas med ord


 Allt kan inte sägas med ord. Allt kan inte förklaras med logiska förklaringsmodeller. Vilka ord kan rättvist förklara vad det är att älska - eller att bli älskad? Men när man ändå måste försöka, vad gör man då? Bibelns profeter var ofta också poeter. Då budskapet var större än orden blev poesins språk det bästa. Poesin som tänjer ordets gränser och vätter mot mysteriet.