Predikningar

Innehåll


Predikningar, serier och enskilda

Här följer ett antal predikningar. De har fötts i - och inför - möten med människor och församlingar, och de har fötts ur en bön att vi alla skulle få lära känna Gud bättre. Men orden är också en enkel människas ord. Jag har försökt vara noggrann med Jesus, men vet att jag har mycket kvar att lära. Och så ska du läsa och pröva dessa ord, för att förhoppningsvis här och där ändå hitta något som du vill ta vara på.


Predikoserie - Romarbrevet


Jag tycker att det är intressant att en så stor del av Bibeln består av brev. Att en så stor del av tron får sin uttolkning i brevform säger verkligen någonting viktigt om kristen tro, och om en Gud som bryr sig om våra livs levande liv. Brevtexterna är undervisning mitt i steget, små och stora budskap adresserade rakt in i vår glädje, vår kamp och vår längtan. I breven blir tron konkret. I evangelierna får vi veta vad Jesus har gjort. Genom breven får vi hjälp att förstå konsekvenserna av vad han har gjort. Just nu läser vi genom Romarbrevet tillsammans vid många av våra gudstjänster i Korskyrkan, Borås. . >> Läs mer här.

Bra sagt


“The test of a preacher is that his congregation goes away saying, not ‘What a lovely sermon,’ but ‘I will do something!’”

~ Francis de Sales


Hela predikoserierHär har jag lagt in längre serier, tematiska predikningar som ibland täckt in en hel termins gudstjänstarbete.Enskilda predikningarHär hittar du enstaka predikningar, hållna vid olika tillfällen och gudstjänster, där var och en står för sig själv utan att vara kopplade till längre tematiska serier.


Dessa sidor är ännu inte publicerade. Välkommen tillbaka.


»   Gå vidare