Serier

Predikningar serier

Här har jag lagt in längre serier, tematiska predikningar som ibland täckt in en hel termins gudstjänstarbete. Här nedanför ser du en kort presentation.  Klicka på rubrikerna under "Innehåll" till vänster så kommer du vidare.


Tillbaka till JesusHösten 2009, ett antal predikningar med inriktning på vad Jesus egentligen säger om sig själv. Sju av dem spinner omkring Jesu sju laddade "Jag är utsagor" i Johannesevangeliet. Detta är förmodligen den viktigaste predikoserie jag någonsin hållit.

Matteus evangelium


Det bästa sättet att närma sig det kristna budskapet på är förmodligen att läsa det som det först presenterades för oss, nämligen genom evangelierna. Alla texter i urval, oavsett vad vi har för system eller för traditioner omkring detta, leder tyvärr till att många texter också i själva verket blir bortvalda. Alltså bestämde vi oss i vår kyrka för att läsa Matteus evangelium tillsammans, utan att väja för något av det Jesus sa. Detta visat sig vara långt mer utmanande och hoppingivande än vad vi först kanske trodde.