Matteusevangeliet

Matteusevangeliet predikoserie

En kapitel-för-kapitel och vers-för-vers genomgång av Matteus fantastiska berättelse om vem Jesus är, vad Jesus gjort och vad Jesus  kommer att göra.


Steg för steg genom MatteusevangelietDet bästa sättet att närma sig det kristna budskapet på är förmodligen att läsa det som det först presenterades för oss, nämligen genom evangelierna. Alla texter i urval, oavsett vad vi har för system eller för traditioner omkring detta, leder tyvärr till att många texter också i själva verket blir bortvalda. Alltså bestämde vi oss i vår kyrka för att läsa Matteus evangelium tillsammans, utan att väja för något av det Jesus sa. Detta visat sig vara långt mer utmanande och hoppingivande än vad vi först kanske trodde. Häng på!