Studier

På denna sida


  •  Bibelstudier
  • En föreläsning om sorg

Bra sagt


"Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.

    - Dietrich BonhoefferFör studium och fördjupning


Det gamla talesättet ”att lära är att växa” är verkligen sant om det kristna livet. Den som vill växa måste lära sig att lyssna, att bearbeta, reflektera och – förstås – att praktisera.Bibelstudier


 

De flesta av dessa bibelstudier är framtagna för - och använda i - bibelskolor eller lokala församlingar. 

 

BibelstudierNågot nytt har kommit!


En samling från tre studiekvällar omkring begreppen "I Kristus", "Kristus i oss", och "Kristus genom oss".


Textfilen finns här.Dessa studier är även inlästa i efterhand som en ljudbok om 5 ljudfiler. Här kan ta ta del av dessa. Jag rekommenderar att du har texten framför dig när du lyssnar, för största möjliga behållning.Första kvällen, kapitel 1


Första kvällen, kapitel 2Andra kvällen, kapitel 3


Andra kvällen, kapitel 4Tredje kvällen, kapitel 5Mer material kommer


En föreläsning om sorgTvå år efter att vår son Johan dött blev jag inbjuden att tala om vår familjs erfarenheter på en konferens för pingströrelsens diakoner. Detta startade upp en personlig bearbetning som var viktig för Maria och mig. Därefter har vi bland annat inbjudits till sjukhuskyrkan på SÄS i Borås för att tala om detta, samt själva inbjudit till en öppen föreläsningskväll i vår kyrka. Ungefär 150 människor kom den kvällen Många har bett att få ta del av min föreläsning efteråt.

Vill du lyssna så finns ljudfilen här.

 


»   Gå vidare